close

雲林縣北港鎮位居台灣省中南部沿海,地處雲林縣與嘉義縣交界,為嘉雲兩縣工商業交通門戶,亦是全省南北運輸必經之地。雲林縣北港鎮周圍有北港溪環繞,古時候為本省水陸交通經濟中心,經常平均氣溫約攝氏二十五度,四季雨量變化不一,且集中於夏季,而冬季盛行東北風,使雲林縣北港鎮成為一個自然環境優越,適於人口居住之古文化城。

 

雲林縣北港鎮總面積四一.四九九九平方公里,南北八公里,東西七公里。人口四萬餘人,轄二十八里,農與工商各佔一半,北港朝天宮奉祀「天上聖母」終年香客絡驛不絕,香火鼎盛,信徒遍及海內外,為著名古蹟之一,經政府指定為宗教觀光區,給北港帶來一片繁榮,同時亦是鎮民經濟、文化與精神生活之重心。

 

雲林縣北港鎮為了協助國中小學教師與家長了解中輟生的心理與改善中輟生的發生率,因此邀請佳威企管親子教育講師團隊擔任輔導迷失的羔羊, 救回孩子前途研討會講師。

 

中輟學生之定義在聯合國教育科學與文化組織中提到,中輟生意旨任何一階段的學生,在其未修完該階段課程之前,因故提早離開學校者,即為中輟學生。另外在教育百科全書中也提到,中輟為在學中、小學生在完成學業之前,除死亡與轉學外,因各種緣故退出學生身分者。

 

因此由上述可知,中輟與翹課為不同之定義,翹課僅為短暫時間未經請假而未到學校上課之情形。綜合上述,中輟主要是學校強迫學生離校,因此此些被強迫離校之學生更應重視學校的適應輔導。(資料來源:教育部教育百科)

 

親子教育講師提出我們輔導迷失羔羊的機會比我們想像的還多,輔導迷失的羔羊救回孩子前途的執行三要件,我們力能所及輔導中輟孩子的四個面向,如何與中輟孩子進行良性互動溝通,引導中輟孩子找出關鍵點,如何引導使孩子贊同你想法,如何讓教學更有趣使中輟孩子有信心學習。

 

透過親子講師生動活潑的說明講解並帶案例說明,讓參與的教師和家長可以更清楚孩子的心裡想法,並透過有效的溝通互動,有吸引力的教學方式,讓孩子提升上學意願,減少中輟學生的產生。

 

資料來源:網路文章

佳威企管服務項目:

創業諮詢輔導企業經營/管理流程改善SEO優化ISO系統輔導教育訓練文件製作其他服務

 

佳威教育訓練中心提供演講講座服務包含:
創業演講/創意管理講座就業演講/就業管理講座職涯演講/職涯管理講座專題演講/專題管理講座

 

提供教育訓練服務包含:
企業經營課程主管培訓課程核心職能課程服務管理課程通識管理課程人資管理課程行銷管理課程生產管理課程品質管理課程ISO管理課程資材管理課程財務管理課程


共12類管理課程超過200門以上的教育訓練課程,歡迎與佳威企管洽詢教育訓練課程

arrow
arrow

    佳威教育訓練中心 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()